Termiz davlat universiteti bosh o’quv binosida mavjud ” Video selektor ” zalini ta’mirlash va qayta jixozlash uchun e’lon beriladi.

Товар номи Улчов бирлиги Сони Нархи ЖАМИ
1 Стол приздиум 240x80x80 дона 1 2000000 2000000
2 Подставка-ТВ 110x170x18 дона 2 990000 1980000
3 Подставка-Калонка 75x45x30 дона 2 275000 550000
4 Трибуна 120x54x60 дона 1 970000 970000
5 Стол узун 605x84x47 дона 1 1950000 1950000
6 Перегаротка-170х120х170 дона 1 1800000 1800000
  Жами:       9 250 000

Korxona bilan bu borada hamkorlik qilish va sifatli xom ashyo mahsulotlari yetkazib berish yuzasidan o’n kun muddatda tijorat takliflarini kutib qolamiz.

Tijorat takliflaringizni universitetning Moliya-reja bo’limiga topshirishingiz lozim.

18.10.2017