Termiz davlat universitetiga Kimyoviy texnalogiya kafedrasiga  quyidagi mahsulotlarni harid qilishga e’lon beradi.

Ushbu jadval bo’yicha belgilangan o’lchovda va ko’rsatilgan narhlardan oshmagan xolda harid qilish uchun tijorat takliflarini qabul qilamiz.

Товар номи Улчов бирлиги Сони Нархи ЖАМИ
1 Принтер Epson L850 дона 1 3871000 3871000
2 Ноутбук Lenovo DDR 4 gb HDD 500 gb дона 1 2864000 2864000
3 Модем TP-LINK 8968 дона 1 295000 295000
4 USB модем 3 G дона 1 155000 155500
  Жами:       7185000

Tijorat takliflaringizni universitetning Moliya-reja bo’limiga topshirishingiz lozim.

30.10.2017