Bosh sahifa / TALABALAR HAQIDA NIZOM

TALABALAR HAQIDA NIZOM

O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta’lim vazirligining 2009 yil 11 iyundagi 204-son buyrug`i bilan tasdiqlangan “Oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning reyting tizimi to`g`risida NIZOM”ga muvofiq amalga oshiriladi.

TALABALAR BILIMINI NAZORAT QILISH VA BAHOLASHNING REYTING TIZIMI

Oliy ta’lim muassasalarida talabalar o’qishini ko’chirish, qayta tiklash va o’qishdan chetlashtirish tartibi to’g’risida nizom

Umumiy qoidalar  

Talabalar o’qishini ko’chirish  

O’qishni qayta tiklash  

Talabalar safidan chetlashtirish  

Yakunlovchi qoidalar

O’zbekiston Respublikasi oliy ta’lim muassasalari talabalariga akademik ta’til berish to’g’risidagi nizom

Umumiy qoidalar 

Akademik ta’til berish va akademik ta’tildan qaytish 

Yakuniy qoida 

Ta’lim muassasalari talabalariga tibbiy ko’rsatmalar bo’yicha akademik ta’til berishga oid kasalliklar ro’yxati